Lẵng hoa sáp để bàn (sáp 7 lớp-bông to như hoa thật)

480,000